Buurtbrigadier Wijkagent

De Wijkagent.

Nederland heeft een in de wereld redelijk bijzondere politiefunctie in hun organisatie in de persoon van een ‘wijkagent’.

Bijzonder hieraan is dat de rol van een wijkagent op weinig plaatsen in de wereld op deze manier wordt ingevuld namelijk door als politieman/vrouw dicht bij de burger te staan en te werken.

Enigszins vergelijkbaar met deze rol is de ‘community policing’ zoals die wordt toegepast in Engeland, waarbij politiemensen meer verantwoordelijk zijn gemaakt en meer dieptekennis hebben van een bepaald geografisch gebied.

De Nederlandse politie zit op dit moment in een omvangrijk reorganisatietraject (van Regio-Politie naar Nationale Politie) waarbij de norm is dat – overal in Nederland -  op elke 5000 inwoners een wijkagent werkzaam zou moeten zijn.

Wat doet de wijkagent?

De Wijkagent is het gezicht van de politie in de wijk.

Het is een ervaren politieman, die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Ongeveer tachtig procent van zijn werk bestaat uit het werken voor de wijk. In die tijd is hij of in zijn wijk te vinden of is hij in overleg over problemen binnen de wijk met andere instanties. De overige tijd besteedt de wijkagent aan andere werkzaamheden zoals surveillancetaken.

Door informatie uit zijn wijk is zo'n agent beter in staat om problemen in een buurt tijdig te onderkennen en waar mogelijk  te voorkomen. Tevens kan de wijkagent daardoor collega's en andere instanties goed adviseren over mogelijke oplossingen.

De wijkagent werkt daarbij samen met allerlei partners zoals de gemeente, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instellingen maar ook bedrijven. Waar nodig zal de wijkagent ook eventueel repressief optreden.

Wie is mijn wijkagent en hoe is deze te bereiken?
Het makkelijkst is te gaan naar de website “politie.nl”. Op deze website wordt je door het ingeven van de straatnaam/gebiedsnaam waarom het handelt automatisch doorgeleidt naar de wijkagent van het gebied. Ook is op deze site te zien op welke wijze je aangifte kunt doen van een strafbaar feit of bijvoorbeeld een melding kunt maken.

Daarnaast vind je op deze site interessante informatie zoals criminaliteitscijfers over bv de buurt waarin je woont en vraagt de politie – dikwijls met beelden en opnamen- in bepaalde zaken de medewerking van de burgers bv bij het herkennen van daders bij strafbare feiten.