KVO - Keurmerk Veilig Ondernemen

KVO-B

Zoals bij u bekend zijn ‘onze’ bedrijventerreinen Eindhoven Airport en Flightforum gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk is er door de werkgroep veel werk verzet in 2014. Acties en verbeterplannen zijn opgesteld en in augustus 2014 zijn we getoetst door het keuringsinstituut KIWA. We voldeden aan alle voorwaarden en mochten begin 2015 het certificaat in ontvangst nemen.
Het keurmerk dient na 3 jaar te worden ge-audit en te worden her-gecertificeerd.

Wethouder Stef Depla heeft aan de leden van de KVO-werkgroep het eerste KVO-B certificaat voor bedrijventerreinen uitgereikt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer én ondernemers. Met het behalen van het Keurmerk kunt u persoonlijk voordeel behalen bij uw verzekeringsmaatschappij. Leden kunnen kosteloos het certificaat opvragen via het secretariaat.

KVO-werkgroep:

De werkgroep bestaat uit de veiligheidsregio Brabant Zuidoost, de politie, gemeente Eindhoven, Koninklijke Marchaussee, Ergon Buurtbedrijven en OKEA onder voorzitterschap van de projectleider.

Deze werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar om diverse zaken te bespreken. Een aantal agendapunten zijn:

  • Update en bespreking van de cijfers van de verschillende partijen
  • Voortgang day-to-day operations op de bedrijventerreinen
  • Voortgang maatregelenmatrix
  • Actuele thema’s bespreken

De Schouw:

De schouw vindt twee keer per jaar plaats; een dagschouw en een avondschouw. Hierbij worden de veiligheidsrisico’s fysiek beoordeeld en worden bijzonderheden in kaart gebracht. Dit varieert van een scheve lantaarnpaal tot buiten opgestapelde pallets bij een bedrijf. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil en de groenvoorziening. In veel gevallen wordt direct actie ondernomen om het probleem op te lossen. Wat niet direct opgelost kan worden komt op een actielijst. In een aantal gevallen wordt contact opgenomen met het bedrijf om te kijken of veiligheidsrisico’s kunnen worden beperkt.

Uw voordelen:

  • U onderneemt op een bedrijventerrein waar veiligheid hoog in het vaandel staat en waarvoor diverse beheersmaatregelen zijn ingesteld waardoor u veilig kunt (blijven) ondernemen.
  • U heeft een aanspreekpunt waar u uw verbeterpunten kunt adresseren. Deze worden vervolgens besproken in de werkgroep.
  • Uw medewerkers werken in een omgeving waar de veiligheid centraal staat
  • U heeft voordelen op de hoogte van uw verzekeringspremie (alleen leden van de OKEA)

Doelstelling KVO-B:

Het doel is om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein en de hierdoor ontstane samenwerking een schoon, heel en veil bedrijventerrein te creëren. Dit keurmerk heeft zich landelijk bewezen als instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken op het gebied van veiligheid. MKB Nederland heeft dit proces begeleid. De financiering is gedaan door de ondernemersvereniging OKEA in co-financiering met de gemeente Eindhoven.

Samen proberen we een veiliger bedrijventerrein tot stand te brengen waar u goed en veilig kunt ondernemen en waar uw medewerkers zich veilig voelen.

Voor vragen en of opmerkingen: info{@}okea.nl of bel naar 040-2350760, H. Wessels

Doelstelling KVO

TIP:Er zijn een aantal apps die voor u belangrijk kunnen zijn en waardoor u de veiligheid van u en uw medewerkers kunt vergroten.

Wat moet ik doen bij een aanslag?

Aangifte doen. En dan?

BUITEN BETER APP (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile)

AED APP (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile)