Uitnodiging informatiebijeenkomst WTC

Wanneer: 17 april 2024, 16:00u – 17.30u
Waar: Business Center Eindhoven Airport Luchthavenweg 25
Aanmelden: m.tenbohmer@eindhovenairport.nl.

Eindhoven Airport heeft ambitieuze plannen om een World Trade Center kantoor met parkeergarage te ontwikkelen op Luchthavenweg 24, waar momenteel P0 zich bevindt.

Het geplande multitenant kantoorgebouw zal een cruciale rol spelen in de realisatie van Eindhoven Airport District en de ambitie van Eindhoven Airport om een waardige entree te creëren voor de Brainportregio. Het doel is om Eindhoven Airport District te transformeren tot een levendige werklocatie met een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor gebruikers van het bedrijventerrein, passagiers en bezoekers van buitenaf. Internationale samenwerking zal een centraal thema worden dat de bedrijven in het luchthavengebied verbindt.

Het programma zal zich baseren op het World Trade Centre concept. WTC-gebouwen zijn wereldwijd bekend als 'landmark buildings'; uniek in hun omgeving en symbolisch voor internationale samenwerking. Naast ruimte voor hoogwaardige kantoren voor de leden van het WTC, zullen er diverse functies worden toegevoegd die passen bij het WTC en een waardevolle aanvulling vormen voor het gebied, waaronder een business-to-business expo/congresruimte en hoogwaardige horeca-/restaurantfaciliteiten.

Aan de andere kant van het perceel, aan de Marinus van Meelweg, zal een parkeergebouw worden gebouwd dat zowel WTC-huurders en bezoekers als luchthavenpassagiers zal bedienen. Tussen de beide gebouwen zal een openbaar toegankelijk binnengebied ontstaan waar ruimte zal zijn voor ontspanning, verblijfsgenot, duurzame natuur en klimaatadaptatie.

Als medegebruiker van het Eindhoven Airport District nodigt Eindhoven Airport je van harte uit voor een bijeenkomst waar ze uitleg zullen geven over de plannen en waar er gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, word je vriendelijk verzocht je aanwezigheid en het aantal personen door te geven via m.tenbohmer@eindhovenairport.nl.